Röda Korset i Uppsala kommun

Röda Korset Uppsala
Röda Korset finns på plats i nästan alla jordens länder. Vårt uppdrag är detsamma oavsett var vi befinner oss – att kämpa för att förhindra och lindra mänskligt lidande.
Läs mer om Röda Korset i Uppsala kommun

Ingen ska lämnas ensam i kris eller katastrof

Röda Korset är en del av Sveriges krisberedskap. Vårt uppdrag är att stödja och samverka med myndigheter och andra aktörer i krissituationer. Vi fyller gapet mellan den hjälp som samhället erbjuder och den hjälp en drabbad människa behöver. I Uppsala såväl som i världen finns vi på plats för att förhindra och lindra mänskligt lidande, skydda liv och hälsa och respekten för varje människas värde.

Information om kurser i första hjälpen

Röda Korset i Uppsala har just nu inte möjlighet att ge kurser till allmänheten i Första hjälpen, HLR och hjärtstartare. Vi hänvisar dig att läsa mer om nationellt samordnade kurser - klicka här för att läsa mer. Undantag ges till föreningar vi har upparbetade samarbetsavtal med.

 

Bli volontär

Ett par timmar av din tid kan göra stor skillnad för andra. Och för dig. Här ser du alla lediga uppdrag nära dig. Kontakta oss om du inte hittar något uppdrag, så berättar vi mer om våra verksamheter och vilka möjligheter det finns att engagera sig. Välkommen att höra av dig!

Visar 16 uppdrag av 16

Brinner du för hållbarhet, miljö och klimat? Bli hållbarhetsansvarig för RKUF Uppsalas styrelse!

Röda Korsets Ungdomsförbund är ett av Sveriges största ungdomsförbund där fokuset är att barn och unga ska ha en trygg vardag, där deras rättigheter tas tillvara. Vi är religiöst och partipolitiskt obundna. Uppsalas lokalförening är en av förbunde...
Plats: Uppsala
Verksamhet: Styrelse

Informatör i Första hjälpen för alla

Du behövs! Frivilligt engagemang utgör själva grunden för Röda Korsets arbete. Som frivillig i utbildningskonceptet Första hjälpen för alla sprider du på ett så enkelt sätt som möjligt kunskaper i första hjälpen till allmänheten och volontärer ino...
Plats: Uppsala
Verksamhet: Första hjälpen för alla

Bli läxhjälpare på Östra Stenhagenskolan!

Frivilligt engagemang utgör själva grunden för rödakorssrörelsens arbete. Genom att vara frivillig inom läxhjälp bidrar du till att stärka barn och ungas förutsättningar att hantera och påverka sin situation. Idag ställs höga krav på skolgång och...
Plats: Uppsala
Verksamhet: Läxhjälp

Frivillig inom humanitära värderingar

Du behövs!  Frivilligt engagemang u tgör  själva  grunden för Röda Korsets arbete.  Vill du vara delaktig i att sprida kunskap om folkrätt och om Röda Korsets unika ställning och mandat? Humanitära värderingar är en verksamhet inom Uppsala rödakor...
Plats: Uppsala
Verksamhet: Övrigt/Annat

Eventinformatör

Vi söker nu frivilliga som vill vara med och informera om Röda Korset! Målet med informationen kan vara att öka antal frivilliga, öka antalet medlemmar, få in pengar till insamling eller sprida Röda Korsets värderingar. Eventen kan vara till exemp...
Plats: Uppsala
Verksamhet: Insamling och event

Hjälp oss rekrytera kandidater till världens största humanitära rörelse - bli valberedare!

Röda Korsets Ungdomsförbund är ett av Sveriges största ungdomsförbund där fokuset är att barn och unga ska ha en trygg vardag, där deras rättigheter tas tillvara. Vi är religiöst och partipolitiskt obundna. Uppsalas lokalförening är en av förbunde...
Plats: Uppsala
Verksamhet: Styrelse