Våra sajter

Här hittar du länkar till Röda Korsets övriga sajter. Visste du att Röda Korset har både en högskola och en folkhögskola? RedNet är vårt intranät. Kommunsidor riktar sig till dig som vill engagera dig i Röda Korset lokalt. Röda Korsets Ungdomsförbund finns för dig som är yngre än 30 år.

Sökresultat

2172 Sökresultat
Rensa

Krigets lagar

Vilken karaktär har begått flest krigsbrott i Games of Thrones

En av karaktärerna i Games of Thrones är redan skyldig till 17 krigsbrott – vet du vem?

Skyddade personer och objekt

Den humanitära rättens grundtanke om humanitet under väpnade konflikter handlar i huvudsak om att ge skydd åt vissa personer ...

Sjukvård, sårade och sjuka

En fasa över att det saknades skydd för sårade och sjuka under väpnade konflikter var själva ursprunget till att Henry Dunant ...

Humanitär hjälp

En allt mer aktuell fråga är de risker för hot och våld som humanitär personal utsätts för. Röda Korset arbetar aktivt över ...

Krigsfångar och andra frihetsberövade

Som en reaktion på krigsfångars utsatthet finns regler om skydd av krigsfångar. Reglerna är otroligt detaljerade och ska ...

Civila

Under de senaste 60 åren har de flesta av de som drabbats av väpnade konflikter varit civila. Från att det under till exempel ...

Saknade personer

Under väpnade konflikter är antalet personer, civila och soldater, som försvinner stort. Det kan handla om personer som ...

Kvinnor, barn och flyktingar

Den humanitära rätten syftar i grunden att minska det humanitära lidandet utan diskriminering. Men konflikter har visat att ...

Civilförsvarspersonal är som huvudregel skyddade

En viktig verksamhet under väpnade konflikter är civilförsvaret. Som civila och civil verksamhet har civilförsvaret ett ...

Journalister

Journalister på uppdrag i krigsdrabbade länder är en ofta mycket utsatt grupp. Journalister kan klassas på lite olika sätt ...