Våra sajter

Här hittar du länkar till Röda Korsets övriga sajter. Visste du att Röda Korset har både en högskola och en folkhögskola? RedNet är vårt intranät. Kommunsidor riktar sig till dig som vill engagera dig i Röda Korset lokalt. Röda Korsets Ungdomsförbund finns för dig som är yngre än 30 år.

Fattigdom i Sverige – nu ökar behoven

Människor i kö för mat. Familjer som inte har råd med kläder till barnen. När fattigdomen ökar skalar Röda Korset upp för att hjälpa fler – och kräver att våra politiker tar ansvar för ett medmänskligare Sverige där ingen ska behöva gå hungrig.
Människor i kö för mat. Familjer som inte har råd med kläder till barnen. När fattigdomen ökar skalar Röda Korset upp för att hjälpa fler – och kräver att våra politiker tar ansvar för ett medmänskligare Sverige där ingen ska behöva gå hungrig.

Det här kan du läsa om på sidan:

> Röda Korsets hjälpinsatser
> Så kan du bidra
> Barnfattigdom måste bekämpas – våra krav
> Därför ökar fattigdomen
> Vad är fattigdom?
> Få stöd

Nu ökar antalet fattiga i Sverige

Det var länge sedan vi pratade om fattigdom i Sverige. Det förknippas främst med något som drabbar människor i andra delar av världen. Men nu växer antalet fattiga i Sverige till följd av ökande matpriser, energikris och inflation. Vår nya SIFO-undersökning visar att det ekonomiska läget sätter mycket hård press på barnfamiljer. Här framgår att 3 av 10 ensamstående med inkomst under 35 000 kronor har svårt att köpa näringsrik mat till familjen.

Svårigheterna märks tydligt hos Röda Korsets lokalföreningar, dit allt fler söker sig för att klara vardagen. Idag finns vi på 140 platser i Sverige och driver verksamhet som hjälper människor i utsatthet. Det är en fyrdubbling sedan 2020. 

Matutdelning hjälper när fler blir fattiga

När allt fler behöver hjälp skalar Röda Korset upp för att möta behoven, för ett Sverige där ingen ska gå hungrig eller frysa. Vi finns på många orter runt om i landet och stöttar bland annat med saker som: mat, kläder, information, stöd vid myndighetskontakter, möjlighet att få duscha samt erbjuder en trygg plats att fika och umgås på.

– Ekonomin är svår nu när saker har blivit dyrare. Jag är själv jobbsökande och det är tufft när allt kostar mer, säger Ghafor Jalal.

Han är en av många som kommer till Röda Korset i Hedemora där matkassar delas ut tre gånger i veckan. I lokalerna finns både dusch och tvättmaskin för den som behöver. Även kläder delas ut emellanåt. 

– Vi har en väldigt blandad grupp som kommer till oss. Det är många som har det svårt ekonomiskt och vi har knappast sett det värsta än, säger Gunborg Morén på Röda Korset i Hedemora.

Så här kan du hjälpa 

Var hjälpen som aldrig lämnar

Som månadsgivare är du med oss varje månad, i Sverige och världen över och kämpar för att ingen ska lämnas ensam i en katastrof.

Belopp
Personuppgifter
Signering
Skatteåterbäring*
Skatteåterbäring*
Minsta belopp är 50 kronor
kr

Barnfattigdom måste bekämpas – Röda Korset kräver handling

Vi ser hur den tunna gränsen mellan att klara familjeekonomin och att inte kunna ge barnen det de behöver, gradvis suddas ut. Ytterst handlar det om att alla barn ska få växa upp på lika villkor. Därför uppmanar vi politiker i Sverige till konkreta insatser:  

  • Inget barn ska behöva börja skoldagen hungrig. Det bör vara obligatoriskt för alla skolor att erbjuda skolfrukost till barn och ungdomar. 
  • Barn ska ha rätt till en meningsfull fritid. Vi föreslår kostnadsfria och understödda aktiviteter, samt fri tillgång till kollektivtrafik för att kunna ta sig till dessa. 
  • Barn ska inte behöva lida brist på mat, kläder eller tryggt boende i Sverige. Därför vill vi se ett höjt barnbidrag och ett bostadsbidrag som höjs i takt med andra kostnader. 

Läs vår debattartikel om barnfattigdom

"Våra folkvalda måste ta ansvar"

– Vi gör allt vi kan för att möta de ökande behoven, men i Sverige kan det inte vara civilsamhällets roll att se till att människor får äta sig mätta. Vi gör vad vi kan, men våra folkvalda måste omedelbart ta större ansvar, säger Martin Ärnlöv, Röda Korsets generalsekreterare.

Vi efterfrågar bättre samarbete mellan kommun, regioner, företag och civilsamhälle liksom att ersättningar som försörjningsstöd måste höjas eftersom priserna har gått upp. Människor ska klara av att täcka de nödvändiga kostnaderna för att uppnå en skälig levnadsnivå.

– Vi på Röda Korset uppmanar vår nya regering att omedelbart ta ett strategiskt grepp om den ökande fattigdomen. Vi behöver tillsammans arbeta för ett medmänskligare Sverige där ingen människa ska behöva gå hungrig eller frysa, säger Martin Ärnlöv.

Orsaker till fattigdomen i Sverige 

Det ekonomiska läget har lett till att fler lever under knappa förhållanden. Idag är inflationen historiskt hög – den högsta sedan 1970-talet. Samtidigt har priser på mat, el och andra inköp skjutit i höjden. Eftersom inkomsterna inte ökar i samma takt, räcker pengarna inte lika långt. Även ersättningar som försörjningsstöd (tidigare kallat socialbidrag) räcker till mindre nu än för ett år sedan, på grund av prisökningarna. När behoven växer snabbare än vad välfärden kan hantera vänder sig människor till organisationer som Röda Korset för att klara vardagen.

Om begreppet fattigdom

  • Relativ fattigdom: När en person har en inkomst som ligger på mindre än 60 procent av medianinkomsten. Begreppet används i Sverige och EU. Måttet anger vilka som löper risk för fattigdom, jämfört med andra.
  • Absolut fattigdom: Definieras internationellt som att ha mindre än 2,15 dollar per dag att leva på (2022). Det innebär svårigheter att tillgodose basbehov, som boende, mat och kläder. I Sverige är det ovanligt att människor lever i absolut fattigdom i ordets strikta bemärkelse, men det förekommer.
  • Extrem fattigdom: När en person eller hushåll saknar tillgång till mat, rent vatten, toalett/tvättmöjligheter och medicinsk vård.
  • Social fattigdom: Brist på pengar leder ofta till en utestängning från umgänge, aktiviteter och samhället i stort. Människor som lever med social fattigdom kan även drabbas av ensamhet, isolering och psykisk ohälsa.
Kvinna häller ris från en bunke till en kastrull
Hundratals får hjälp med mat i Hagsätra

I Hagsätra delas mat, kläder, tvål och schampo ut två dagar i veckan. Hundratals personer köar för gemenskap och för att smaka ...

Läs mer
Farouk välkomnar till Rödakorshuset i Stockholm.
Röda Korsets hus i Stockholm

Röda Korsets hus i Stockholm vänder sig primärt till EU-migranter, papperslösa, asylsökande och nyanlända. Verksamheten ...

Röda Korsets hus i Stockholm

 

Behöver du hjälp?

Vi ger stöd med saker som mat, värme, kläder och information. Här kan se vilken hjälp vi kan ge nära dig.

Få stöd