På rodakorset.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på bästa sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies. 

Våra sajter

Här hittar du länkar till Röda Korsets övriga sajter. Visste du att Röda Korset har både en högskola och en folkhögskola? RedNet är vårt intranät. Kommunsidor och frivillig riktar sig till dig som vill engagera dig i Röda Korset lokalt. Röda Korsets Ungdomsförbund finns för dig som är yngre än 30 år.

Människor på flykt genom Makedonien.

Migration och asylrätt

Fler än 68 miljoner människor befinner sig just nu på flykt i världen. Här hittar du fakta om migration och asylrätt och våra ståndpunkter.
Fler än 68 miljoner människor befinner sig just nu på flykt i världen. Här hittar du fakta om migration och asylrätt och våra ståndpunkter.

För den som tvingas fly finns ofta den Internationella röda kors- och röda halvmånerörelsen i någon form längs hela flyktvägen. Vi finns i 192 länder med humanitär- och katastrofhjälp vilket gör att vi finns på plats före, under och efter en katastrof. Vi finns i många av världens flyktingläger och vi finns på båda sidor av den farliga migrationsrutten över Medelhavet i länder som Spanien, Italien och Libyen, och vi finns här i Sverige för personer som söker asyl och behöver stöd och hjälp på olika sätt. Vi agerar alltid för att lindra och förhindra utsatthet, skydda liv och hälsa och säkerställa respekt för varje människas värde.

Sammanfattning av vad vi jobbar för inom migration och asylrätt

  • Familjer ska inte splittras

Att få leva med sin familj är inte bara en mänsklig rättighet utan också en viktig faktor för hälsa, rehabilitering och integration. En allvarlig humanitär konsekvens av den tillfälliga utlänningslagen som infördes 2016 är att människor som har fått skydd i Sverige har fått vänta i flera år på att återse sin familj. Även efter de förbättringar som sker i och med januariavtalet mellan S, C L och MP finns stora hinder för den som vill återförenas – exempelvis höga och strikt försörjnings- och bostadskrav.

  • Återinför möjligheten för uppehållstillstånd på grund av humanitära skäl

I dag har vi en situation där exempelvis svårt sjuka barn riskerar att utvisas trots att det föreligger starka humanitära skäl. Det måste finnas utrymme i lagen att ta hänsyn till hälsoskäl och andra personliga omständigheter för att undvika orimliga humanitära konsekvenser framförallt när det gäller barn eller andra grupper som är i särskilt utsatta situationer. Läs mer i Röda Korsets rapport Humanitära konsekvenser av den tillfälliga utlänningslagen.

  • Barn ska inte sättas i förvar

Enligt en rapport från Röda Korset frihetsberövades minst 57 barn i Sverige under 2017. Det finns starka bevis för att förvarstagning har en djupgående och negativ inverkan på barns hälsa och utveckling - också när det gäller korta perioder eller tillsammans med sina familjer. Det är psykiska men som kan bestå lång tid efter att barnet släpps. Svenska Röda Korset anser att barn inte ska tas i förvar på grund av sin eller föräldrarnas migrationsstatus. Principerna om minsta möjliga ingrepp och barnets bästa bör istället styra alla åtgärder som myndigheter vidtar.

  • Ingen ska tvångsutvisas till Afghanistan

Säkerhetsläget i Afghanistan har kraftigt försämrats under de senaste åren. Det urskillningslösa våldet drabbar särskilt civila, antalet civila dödsoffer är högre än på många år, och drabbar människor i hela landet. Internationella röda korskommittén har uttalat att Afghanistan inte är säkert nog för något land att utvisa individer till och Svenska Röda Korset anser att Sverige, för att inte bryta mot sina folkrättsliga förpliktelser, helt ska upphöra med tvångsutvisningar till Afghanistan.

Vår roll

Svenska Röda Korsets cirka 800 lokala föreningar runtom i Sverige arrangerar varje dag läxhjälp, språkträning, mentorträffar, cykelkurser och andra aktiviteter för den som är ny i Sverige. Cirka 140 av föreningarna har verksamheter riktade mot ensamkommande unga i utsatthet.

I Sverige och runtom i världen hjälper den Internationella röda kors- och röda halvmånerörelsen familjer som splittrats av ett krig, en konflikt, en naturkatastrof eller på flyktvägen att återförenas. I Sverige har vi cirka 2000 öppna ärenden där vi letar efter saknade anhöriga och vi finns som stöd under hela den svåra familjeåterföreningsprocessen. Vi har en rådgivningstelefon för migrationsärenden och våra jurister driver också fall i domstol för att förändra praxis när det gäller tillämpningen av migrationslagstiftningen i bland annat familjeåterföreningsärenden.

Röda Korset bistår också i den ofta svåra återvändandeprocessen och kan erbjuda psykosocialt och praktiskt stöd för den som fått avslag på sin asylansökan och ska återvända till sitt hemland. Våra frivilliga besöker också sedan 1998 frihetsberövade som väntar på utvisning i Sveriges förvar.

Fakta om människor på flykt

  • Fler än 68 miljoner människor befinner sig just nu på flykt i världen.
  • Majoriteten är internflyktingar i sina hemländer eller söker skydd i sitt närmaste grannland, det är väldigt få som når Europa.
  • Antalet flyktingar i världen ökar, framförallt på grund av kriget i Syrien.
  • Över 6,3 miljoner syrier har flytt ut ur landet, varav 146 700 är asylsökande, medan fler än 6,2 miljoner är på flykt inom Syrien.
  • Över 50 procent av världens flyktingar är barn.