Våra sajter

Här hittar du länkar till Röda Korsets övriga sajter. Visste du att Röda Korset har både en högskola och en folkhögskola? RedNet är vårt intranät. Kommunsidor riktar sig till dig som vill engagera dig i Röda Korset lokalt. Röda Korsets Ungdomsförbund finns för dig som är yngre än 30 år.

EU-migranter i socialt utsatta situationer

Under senare år har antalet människor från andra länder inom EU, som söker efter försörjning och bättre levnadsvillkor i Sverige ökat kraftigt. Här är vår ståndpunkt.
Under senare år har antalet människor från andra länder inom EU, som söker efter försörjning och bättre levnadsvillkor i Sverige ökat kraftigt. Här är vår ståndpunkt.

Under senare år har antalet människor från andra länder inom EU, som söker efter försörjning och bättre levnadsvillkor i Sverige ökat kraftigt. Det är bland annat som en följd av den ekonomiska krisen i Europa och de humanitära och arbetsmarknadsmässiga konsekvenserna av den, samt diskriminering av särskilt utsatta grupper som romer. De EU-migranter som kommer till Sverige är inte en homogen grupp utan består av medborgare från EU-länder samt människor med ursprung utanför EU som har eller haft arbets- och vistelsetillstånd i ett EU-land. Många söker arbete men har små möjligheter på den legala svenska arbetsmarknaden. Socialtjänstens stöd till den här gruppen är mycket begränsat och därför söker sig många till Röda Korset och andra frivilligorganisationer för att få hjälp och stöd.  

Genom vårt humanitära arbete möter vi barn och vuxna som lever i utsatthet. Vi arbetar för att säkerställa humanitära behov och mänskliga rättigheter, vårt uppdrag är att förhindra och lindra mänskligt lidande var och när det än förekommer, att skydda liv och hälsa och säkerställa respekt för varje människas värde. I Sverige har vi verksamheter för socialt utsatta eu-migranter som bland annat erbjuder tillfälligt tak över huvudet och trygga sovplatser; säkerställer tillgång till hälso- och sjukvård, bistår med kläder, skor och annan utrustning; ger tillgång till toalett-, dusch- och tvättmöjligheter och tillgång till mat; ger stöd och råd kring det svenska samhället, stärker egenmakt och hjälper till med myndighetskontakter.

Svenska Röda Korset arbetar även internationellt med dessa frågor. Från 2016 till 2018 bedrev vi tillsammans med Röda Korset i Rumänien arbete för att lokalsamhällen i Rumänien ska kunna identifiera behov och lösningar på problem. Röda Korset stödjer till exempel vinterstöd, renovering av hus och strukturer, utbildning, hälsovårdsinsatser och informationsinsatser. Rumänska Röda Korset har även hjälpt utsatta lokalsamhällen att skapa en bättre dialog med lokala myndigheter, kommunicera deras behov och etablera samarbeten. I flera byar har de lyckats med att engagera lokalbefolkningen och myndigheter i arbete som skapar bättre förutsättningar och möjligheter för barn i utsatthet samt deras familjer. Många från gruppen rapporterar att de har mycket bättre villkor i Sverige än hemma även om de lever i utsatthet här. I Rumänien bor de i osäkra förhållanden (tex. i övergivna byggnader utan fönster med hälso- och säkerhetsrisker), utan värme, utan tillgång till varmt vatten och sanitetsmöjligheter etc. Dessutom vittnar många om diskriminering, rasism och annan utsatthet. En problematik är att barn blir lämnade när deras föräldrar ger sig iväg till andra länder, därför har Rumänska Röda Korset fokuserat på att bygga upp lokaler där barn kan få skydd, möta förebilder och delta i aktiviteter såsom läxhjälp och konst.  Utan betydande förbättringar i Rumänien är det sannolikt att många fortsatt kommer att leta efter bättre möjligheter i Sverige och andra europeiska länder. Därför betonar Röda korset vikten av att arbeta internationellt med frågan parallellt med insatser till de som befinner sig i Sverige.

  • Röda Korset anser inte att tiggeri bör kriminaliseras.

Lösningen på att människor lever i fattigdom är inte att förbjuda dem från att be om hjälp eller att kräva att de ska söka tillstånd för att tigga. Lösningen ligger på flera nivåer och det kommer att krävas strukturella förändringar på europeisk nivå, på nationell nivå och lokalt. Det behöver skapas möjligheter till försörjning och värdig levnadsstandard så att människor inte behöver tigga. De förändringar som krävs kommer att ta tid och under den tiden bör vi se och bemöta individers behov.

  • Röda Korset ser med oro på att vissa kommuner i Sverige börjat förbjuda tiggeri.

Kriminalisering och diskussion kring kriminalisering skapar oro bland de som befinner sig i utsatthet. Det ökar också risken för att människor ska bli utnyttjade och behöva söka andra vägar för att få mat för dagen, sovplats etc. När försörjningssätt försvinner genom förbud och tillståndskrav riskerar de som befinner sig i de mest utsatta situationerna att drabbas hårdast, inte minst barn. Som kanske inte får möjlighet att gå i skolan eller få sjukvård eller en trygg bostad.

  • Svenska Röda Korset anser att tillgång till vård för alla måste säkerställas.

Idag finns grupper som riskerar att falla helt utanför samhällets skyddsnät utan möjlighet till subventionerad vård (idag har asylsökande och papperslösa personer tillgång till subventionerad vård som inte kan anstå). Till denna riskgrupp hör EU-migranter. I vårt arbete ser vi allvarliga humanitära konsekvenser när personer inte får den vård de behöver. Det kan t.ex. handla om kroniska sjukdomar som diabetes och hjärt-/kärlsjukdomar som obehandlade över tid leder till ökat lidande och förhöjd dödlighet. Hos gravida kvinnor utan tillgång till vård ökar riskerna för förlossningskomplikationer.