Våra sajter

Här hittar du länkar till Röda Korsets övriga sajter. Visste du att Röda Korset har både en högskola och en folkhögskola? RedNet är vårt intranät. Kommunsidor riktar sig till dig som vill engagera dig i Röda Korset lokalt. Röda Korsets Ungdomsförbund finns för dig som är yngre än 30 år.

Humanitära skäl – vad är det och varför behövs det?

En möjlighet att få uppehållstillstånd av humanitära skäl behövs för att vi inte ska se fler fall där människor utvisas trots att det får allvarliga humanitära konsekvenser.
En möjlighet att få uppehållstillstånd av humanitära skäl behövs för att vi inte ska se fler fall där människor utvisas trots att det får allvarliga humanitära konsekvenser.

Uppehållstillstånd av humanitära skäl är en säkerhetsventil för att människor ska kunna få stanna i Sverige i de fall där det vore orimligt att de utvisas.

Det kan vara att man är allvarligt sjuk, det kan handla om barn som är uppväxta och har levt hela livet i Sverige eller människor som skulle hamna i en mycket svår situation om de återvände till sitt hemland. Man gör då en helhetsbedömning av personens omständigheter och ser särskilt till hälsa, anpassning till Sverige och situation i hemlandet.

År 2014 ändrades lagen så att barn skulle kunna beviljas uppehållstillstånd av humanitära skäl om omständigheterna var särskilt, istället för synnerligen, ömmande. Det innebar att det blev något lättare för exempelvis svårt sjuka barn att få uppehållstillstånd för att kunna få vård i Sverige. Undantaget för barn togs bort då den tillfälliga lagen infördes.

Sedan 2016 har det blivit mycket svårare för människor att få stanna av humanitära skäl

Sedan den tillfälliga lagen infördes får uppehållstillstånd endast beviljas av humanitära skäl om det skulle strida mot ett svenskt konventionsåtagande att utvisa personen. Konsekvensen har blivit att det är mycket svårare att få uppehållstillstånd om man till exempel är sjuk och inte kan få tillräcklig vård i hemlandet. År 2014 beviljades 1 685 människor uppehållstillstånd på grund av ömmande omständigheter. År 2019 beviljades endast 127 personer uppehållstillstånd på grund av att det skulle strida mot ett svenskt konventionsåtagande att utvisa dem, 45 procent av dem var barn.

Svenska Röda Korset har gjort en genomgång av 50 ärenden där uppehållstillstånd beviljats av humanitära skäl. Några exempel där uppehållstillstånd beviljats:

  • Ett svårt traumatiserat barn led av ett långvarigt och allvarligt hälsotillstånd på grund av att hen utsatts för upprepade sexuella övergrepp. Barnet saknade kontaktnät i hemlandet och skulle placeras på barnhem vid en utvisning.
  • Ett barn med diagnostiserat uppgivenhetssyndrom var beroende av vård och sondmatning för att överleva, vårdmöjligheter saknades i hemlandet.
  • En ung flicka som kommit till Sverige som barn och hade bott här under 11 års tid. Hon led av psykisk ohälsa på grund av att hon utsatts för sexuella trakasserier av sin pappa.
  • En kvinna med HIV i behov livsnödvändig vård och daglig medicinering där vårdmöjligheter saknades i hemlandet. Hon hade ingen familj eller något nätverk i hemlandet och led av psykisk ohälsa då hon utsatts för sexuella övergrepp.

Genom att begränsa möjligheterna till uppehållstillstånd av humanitära skäl har fler utvisningsbeslut fattats för barn och människor som befinner sig i mycket svåra humanitära situationer. Det måste finnas utrymme i lagen att ta hänsyn till hälsoskäl och andra personliga omständigheter för att undvika orimliga humanitära konsekvenser framförallt när det gäller barn eller andra grupper som är i särskilt utsatta situationer.

Vad vi på Röda Korset tycker

Vilken formulering som används för möjligheten att bevilja uppehållstillstånd av humanitära skäl har stor betydelse. Det här handlar om en liten grupp, men som är väldigt utsatt. Därför vill Röda Korset att Sverige återgår till att barn ska få uppehållstillstånd på grund av särskilt ömmande skäl. Detta borde vara självklart med tanke på att barnkonventionen är svensk lag sedan 1 januari 2020.