Våra sajter

Här hittar du länkar till Röda Korsets övriga sajter. Visste du att Röda Korset har både en högskola och en folkhögskola? RedNet är vårt intranät. Kommunsidor riktar sig till dig som vill engagera dig i Röda Korset lokalt. Röda Korsets Ungdomsförbund finns för dig som är yngre än 30 år.

Hållbar utveckling

Vi strävar efter att vara en hållbar organisation med verksamheter som bidrar till en hållbar samhällsutveckling. Hållbar utveckling är utveckling som tillfredsställer dagens behov utan att äventyra kommande generationers möjligheter att tillfredsställa sina behov.
Vi strävar efter att vara en hållbar organisation med verksamheter som bidrar till en hållbar samhällsutveckling. Hållbar utveckling är utveckling som tillfredsställer dagens behov utan att äventyra kommande generationers möjligheter att tillfredsställa sina behov.

År 2010 antog vi vår policy för hållbar utveckling (reviderad 2019) och sedan dess arbetar vi efter handlingsplaner i hållbar utveckling med specifika mål och uppföljning för att bli så hållbara som möjligt. Hållbarhet är även en del av våra stadgar och vår uppförandekod.

Hållbarhetsrapport 

Sedan 2017 hållbarhetsrapporterar vi enligt Global Reporting Initiative, och sedan 2018 är våra hållbarhetsrapporter en del av årsredovisningen. I hållbarhetsrapporten kan du läsa om våra viktigaste hållbarhetsområden och hur våra verksamheter bidrar till Agenda 2030.

Vi bidrar till Agenda 2030

Den 25 september 2015 hände något unikt. FN:s 193 medlemsländer antog enhälligt resolutionen Agenda 2030, en världsomspännande agenda där Globala målen för hållbar utveckling ingår. Det här är den mest ambitiösa överenskommelsen för hållbar utveckling som världens ledare någonsin antagit. Med de globala målen har de förbundit sig att uppnå detta till 2030:

  • Att avskaffa extrem fattigdom. 
  • Att minska ojämlikheter och orättvisor i världen. 
  • Att främja fred och rättvisa.
  • Att lösa klimatkrisen.

De 17 globala målen har gemensamt beslutats med hjälp av representanter från regeringar, privata sektorn, forskare och civilsamhället över hela världen. Målen är till för alla och vi måste alla delta aktivt i genomförandet för att vi ska lyckas.

Glada rödakorsare vid 150-årsfirandet på Skansen.
Mot diskriminering – för inkludering

Vi har nolltolerans mot diskriminering, rasism, intolerans och andra avhumaniserade åsikter.

Mot diskriminering och för inkludering

Vill ditt företag tillsammans med oss bidra till genomförandet av de Globala målen?

Läs mer om företagssamarbeten

Svenska Röda Korset flagga.
Vårt klimatarbete

Vår klimatpåverkan och vad den beror på

Vår klimatpåverkan
Barn med Röda Kors-paket
Förhindra bedrägeri och korruption

Vår policy för förhindrande av bedrägeri och korruption visar hur vi säkerställer nolltolerans mot bedrägeri och korruption.

Förhindra bedrägeri och korruption
Röda Korsets second hand-butik i Karlstad.
Så återvinner vi textil

Enligt vår hållbarhetspolicy tar vi ansvar för att återvinna de gåvor som inte går att sälja i butiken. Läs mer om hur vi jobbar här!

Träff för hållbarhetsambassadörer 2018 i Sollentuna.
Ambassadörer för hållbar utveckling

I maj 2017 blev frivilliga hållbarhetsambassadörer i Röda Korset och lyfter engagerat det viktiga hållbarhetsarbetet lokalt.

Ambassadörer för hållbar utveckling