Vi använder cookies för att webbplatsen ska fungera på bästa sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies. 

Våra sajter

Här hittar du länkar till Röda Korsets övriga sajter. Visste du att Röda Korset har både en högskola och en folkhögskola? RedNet är vårt intranät. Kommunsidor riktar sig till dig som vill engagera dig i Röda Korset lokalt. Röda Korsets Ungdomsförbund finns för dig som är yngre än 30 år.

Hållbar utveckling

Vi strävar efter att vara en hållbar organisation med verksamheter som bidrar till en hållbar samhällsutveckling. Hållbar utveckling är utveckling som tillfredsställer dagens behov utan att äventyra kommande generationers möjligheter att tillfredsställa sina behov.
Vi strävar efter att vara en hållbar organisation med verksamheter som bidrar till en hållbar samhällsutveckling. Hållbar utveckling är utveckling som tillfredsställer dagens behov utan att äventyra kommande generationers möjligheter att tillfredsställa sina behov.

Vår policy för hållbar utveckling antogs 2010 och sedan dess arbetar vi efter handlingsplaner i hållbar utveckling med specifika mål och uppföljning för att bli så hållbara som möjligt. Hållbarhet är även en del av våra stadgar och vår uppförandekod.

Hållbarhetsrapport – Enligt Global Reporting Initiative

Sedan 2017 hållbarhetsrapporterar vi enligt Global Reporting Initiative, som 2018 är en del av årsredovisningen. I hållbarhetsrapporten kan du läsa om våra viktigaste hållbarhetsområden och hur våra verksamheter bidrar till Agenda 2030

Vi bidrar till Agenda 2030

Den 25 september 2015 hände något unikt. FN:s 193 medlemsländer antog enhälligt resolutionen Agenda 2030, en världsomspännande agenda där Globala målen för hållbar utveckling ingår. Det här är den mest ambitiösa överenskommelsen för hållbar utveckling som världens ledare någonsin antagit. Med de globala målen har de förbundit sig att uppnå detta till 2030:

  • Att avskaffa extrem fattigdom. 
  • Att minska ojämlikheter och orättvisor i världen. 
  • Att främja fred och rättvisa.
  • Att lösa klimatkrisen.

De 17 globala målen har gemensamt beslutats med hjälp av representanter från regeringar, privata sektorn, forskare och civilsamhället över hela världen. Målen är till för alla och vi måste alla delta aktivt i genomförandet för att vi ska lyckas.

De globala målen är

  • Universella – vilket innebär att de riktar sig till alla världens länder och att alla länder bär ett gemensamt ansvar för dess genomförande.
  • Integrerade och odelbara – vilket betyder att inget mål kan nås på bekostnad av ett annat – och framgång krävs inom alla områden för att målen ska kunna uppnås.
  • Inkluderande – har tagits fram genom den mest transparanta och inkluderande processen i FN:s historia.
  • Gäller alla – ledordet är att ingen ska lämnas utanför – Leave no one behind. Globala målen ska genomföras med särskild hänsyn till de människor och samhällen som har sämst förutsättningar.

Eftersom de globala målen gäller alla sju miljarder människor som lever på jorden, är det första steget för att de ska bli verklighet att alla vet om att målen finns. Då kan vi tillsammans samla kraft för att göra dem till verklighet. Individer och organisationer kan också ställa krav på regeringar och företag utifrån sin kännedom om målen.

Sverige i form av offentlig sektor, civilsamhället och företag arbetar aktivt med hur de ska bidra till att de globala målen uppfylls. Vi planerar alltid våra verksamheter utefter de humanitära behoven och många gånger går dessa och hållbar utveckling hand i hand. Med vår kartläggning av verksamheten gentemot de globala målen vill vi tydliggöra hur vi bidrar till målen och att vi alltid agerar hållbart.

Vill ditt företag tillsammans med oss bidra till genomförandet av de Globala målen?

Företagssamarbeten 2020