Vi använder kakor för att webbplatsen ska fungera på bästa sätt. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor. 

Läs mer om kakor
Våra sajter

Här hittar du länkar till Röda Korsets övriga sajter. Visste du att Röda Korset har både en högskola och en folkhögskola? RedNet är vårt intranät. Kommunsidor riktar sig till dig som vill engagera dig i Röda Korset lokalt. Röda Korsets Ungdomsförbund finns för dig som är yngre än 30 år.

Sökresultat

2098 Sökresultat
Rensa

Skyddade personer och objekt

Den humanitära rättens grundtanke om humanitet under väpnade konflikter handlar i huvudsak om att ge skydd åt vissa personer ...

Krigsfångar och andra frihetsberövade

Som en reaktion på krigsfångars utsatthet finns regler om skydd av krigsfångar. Reglerna är otroligt detaljerade och ska ...

Saknade personer

Under väpnade konflikter är antalet personer, civila och soldater, som försvinner stort. Det kan handla om personer som ...

Kvinnor, barn och flyktingar

Den humanitära rätten syftar i grunden att minska det humanitära lidandet utan diskriminering. Men konflikter har visat att ...

Civilförsvarspersonal är som huvudregel skyddade

En viktig verksamhet under väpnade konflikter är civilförsvaret. Som civila och civil verksamhet har civilförsvaret ett ...

Kulturegendom

Skyddet av kulturegendom under väpnade konflikter bygger på tanken om att ”skada på ett folks kulturegendom, oavsett vilket ...

Stå upp för den humanitära rätten och driva utvecklingen framåt

Sverige måste också alltid vara en stark röst för den humanitära rätten då alla stater har en skyldighet att respektera och ...

Nationella organ för att säkerställa respekt för den humanitära rätten

Som ett led i att säkerställa respekten för svenska humanitärrättsliga åtaganden finns det under regeringen tre rådgivande ...

Hur hanteras brott mot den humanitära rätten i Sverige?

Eftersom Sverige har skrivit under bland annat Genèvekonventionerna och Romstadgan, måste Sverige spåra upp, utreda och ...

Sverige och vapen

Sverige är part till flertalet av de konventioner som förbjuder eller reglerar vapen på den humanitära rättens område. ...