Denguesjuka i Filippinerna får vård.

Dödliga sjukdomar i skuggan av pandemin

Dödliga sjukdomar i skuggan av pandemin

Covid-19 har skördat miljontals liv i hela världen. Men samtidigt finns andra sjukdomar som år efter år dödar många fler – och vars dödstal nu riskerar att stiga.

Dela: Dela på Facebook Dela på LinkedIn Dela på Twitter

Världens medier har senaste åren dominerats av coronapandemin. Men även om de inte ryms i nyhetsflödet, så slutar inte befintliga sjukdomar som polio, denguefeber, mässling, malaria, tbc och hiv att orsaka mänskligt lidande. Det är därför viktigt att vi fortsätter lägga resurser på att stoppa dessa sjukdomar – på så sätt räddar vi många liv!

Rädda liv varje månad

Din månadsgåva gör skillnad! Du är med världen över och kämpar för att ingen ska lämnas ensam i en katastrof.

Belopp
  1. Belopp
  2. Personuppgifter
  3. Signering
Välj belopp
Fyll i valfritt belopp

Tvärtom påverkas i stället internationella kriser, konflikter och sjukdomar i stor utsträckning negativt av coronakrisen. Till exempel väntas antalet dödsfall i flera av sjukdomarna ovan att öka stort som en följd av pandemin. Vi på Röda Korset ser smittans effekter på flera plan.

– Många länder har periodvis stängt ned stora delar av samhället och stängt gränserna. Det har negativa effekter på människors möjlighet att få både mat och sjukvård, säger Röda Korsets hälsorådgivare Theresia Lyshöj Landiech.

Medicin kommer inte fram

Det finns tre huvudorsaker till att sjukvården inte når fram till människor på samma sätt i dag som tidigare.

  • Fokus på covid-19 gör att annan sjukvård prioriteras ned. Vaccinationsprogram för andra sjukdomar kan exempelvis stoppas.
  • Stängda gränser och samhällen gör att sjukvård och medicin inte når fram till patienter.
  • Rädsla för smittan gör att många inte vågar besöka sjukhus och hälsocenter för behandling.

Låginkomstländer med svaga sjukvårdsystem har dessutom sämre förutsättningar att möta viruset, och drabbas därmed hårdare.

– Det är ett problem att gemene man, och även media, inte tycks kunna fokusera på mer än en sjukdom eller kris samtidigt. Vi glömmer bort att andra sjukdomar också har höga dödstal som nu kommer bli ännu högre, säger Theresia Lyshöj Landiech.

Barn och gravid drabbas

En rapport från FN visar att fattigdomen ökat de senaste två åren. 100 miljoner fler barn lever nu i fattigdom, jämfört med 2019. Samtidigt riskerar mödradödligheten att öka i låginkomstländer.

– Gravida behöver mödravård, som malariaprofylax och screening för riskfaktorer. Men nu ser vi att mottagningar håller stängt och att gravida inte vågar komma. Dessutom väljer blivande mödrar att föda sina barn hemma av rädsla för sjukhus, vilket kan öka spädbarnsdödligheten, säger Theresia Lyshöj Landiech.

Så hjälper vi nu

Vi på Röda Korset jobbar för att bekämpa coronaviruset och dess effekter på många sätt. Till exempel arbetar Röda Korset för att vaccinationskampanjer ska kunna fortsätta och vi jobbar också vidare med att ge vård, skydd och mat till människor i utsatthet.

Röda Korset är även på plats i flyktingläger där det kan vara svårt att efterleva råd om att tvätta händerna eller hålla social distans, på grund av brist på vatten och att många trängs på små ytor.

– Vi arbetar för att hitta alternativ och andra sätt att skydda de mest utsatta, såsom kvinnor och barn, samt för att matleveranser ska komma fram i nedstängda områden. I flyktingläger försöker vi se till att det finns rent vatten och sprider information om covid-19. Nu är den typen av insatser viktigare än någonsin, säger Theresia Lyshöj Landiech.

Fler relaterade artiklar