Våra sajter

Här hittar du länkar till Röda Korsets övriga sajter. Visste du att Röda Korset har både en högskola och en folkhögskola? RedNet är vårt intranät. Kommunsidor riktar sig till dig som vill engagera dig i Röda Korset lokalt. Röda Korsets Ungdomsförbund finns för dig som är yngre än 30 år.

För dig som är ny i Sverige

Har du nyligen kommit till Sverige från Ukraina eller ett annat land? Här kan du läsa mer om skydd för personer, svar på frågor för dig som är asylsökande och mer information om EU:s massflyktsdirektiv.
Har du nyligen kommit till Sverige från Ukraina eller ett annat land? Här kan du läsa mer om skydd för personer, svar på frågor för dig som är asylsökande och mer information om EU:s massflyktsdirektiv.

Ansöka om asyl

Migrationsverket är den myndighet som ansvarar för frågor som rör bland annat uppehållstillstånd, arbetstillstånd, visering, medborgarskap och återvandring.

I Migrationsverkets uppdrag ingår att erbjuda asylsökande boende och pengar till mat under tiden de väntar på besked i sitt ärende. 

Så här ansöker du om asyl

Om du har kommit hit från Ukraina, läs längre ner på sidan.

Information om hälso- och sjukvård

Information på flera språk. Bland annat om testning och vid behov behandling av smittsamma sjukdomar, samt vaccination enligt det nationella barnvaccinationsprogrammet och mot covid-19.

Läs mer om hälsa och migration hos Folkhälsomyndigheten

Information om rätt till SFI

Rätt till sfi - Skolverket

Information som riktar sig till barn

Bris telefon: 116111

RKUF 

Jourhavande kompis

Guide om det svenska samhället

Här finns en guide om du vill lära dig mer om det svenska samhället

Hjälp om du blir utsatt

Polisen

Har du eller någon du känner utsatts våld och/eller förtryck. Anmäl i så fall detta till polisen. Vid akuta situationer och pågående brott, ring 112. Om det inte är akut kan du kontakta polisen på +46 77 114 14 00.

Människohandel

När det är många som är på flykt kan det finnas personer som verkar hjälpsamma men som vill utnyttja situationen. Det kan finnas risk för människohandel. Tänk på att någon kan vilja utnyttja din situation. 

Frälsningsarmén/Safe Havens ger juridisk rådgivning och stöd och kan även erbjuda skyddat boende om man är utsatt för människohandel.

Telefonnummer: 0920 68 17

Kvinnofridslinjen

Du kan ringa till Kvinnofridslinjen för att få stöd och information om du har blivit slagen, hotad, illa behandlad eller haft sex mot din vilja. Telefonnummer: 020-50 50 50

Kvinnofridslinjens hemsida 

RFSL Stödmottagning – för våldsutsatta hbtqi-personer

Du som är hbtq-person och som blivit utsatt för trakasserier, hot och våld kan kontakta RFSL stödmottagning. Ibland handlar det om brottsliga handlingar, men det behöver inte göra det. Även närstående och vänner till våldsutsatta hbtq-personer är välkomna samt personer som i sitt yrke möter våldsutsatta hbtq-personer.

RFSL Stödmottagning kan ha samtal på svenska, engelska, arabiska och spanska. Vid behov av andra språka tar man in tolk.Telefonnumret är gratis att ringa. Den är öppen torsdagar klockan 9-12. Övrig tid lämnar du ett meddelande.

Kontaktuppgifter: 020 – 34 13 16 eller stod@rfsl.se 

Samtal och övrigt stöd är kostnadsfritt och personalen har tystnadsplikt. Du kan vara anonym. All personal på stödmottagningen är anställd och har utbildning och erfarenhet av samtal med hbtqi-personer utsatta för våld.

Stöd från Röda Korset

Rätt till vård

Om du behöver vård kan vi ge dig stöd och hjälp via vår vårdförmedling.  Här kan du läsa om vård för papperslösa och andra migranter

Migrationsrådgivning

Vi ger rådgivning om asyl. Vi arbetar för att asylprocessen ska vara rättssäker och att alla som söker asyl ska behandlas humant. Som ett komplement till myndigheter ger vi neutral information om vilka regler som gäller och vad som kan vara bra för dig att tänka på i ditt ärende. Läs mer om vilken hjälp vi kan ge dig med asylfrågor.

Har du förlorat kontakten med din familj? Vi kan genom vårt stora internationella nätverk hjälpa till med att efterforska saknade anhöriga på de flesta platser i världen. Läs mer om efterforskning.

Vad är Röda Korsets roll när det gäller att samordna eller anordna boende?

Om en person söker asyl i Sverige är det Migrationsverkets ansvar att ordna boende till den personen. Alla som kommer till landet och inte har ett ordnat boende ska direkt vända sig till Migrationsverket och ska då erbjudas boende. Kommunerna har det yttersta ansvaret för alla som befinner sig i kommunen så om man möter någon som saknar sovplats eller har andra akuta behov ska man vända sig till Socialtjänsten i kommunen.

För dig som har kommit till Sverige från Ukraina

Söka uppehållstillstånd

Du som har flytt från kriget i Ukraina kan ansöka om uppehållstillstånd enligt EU:s massflyktsdirektiv. Tillståndet ger dig tillfälligt skydd i Sverige med rätt att arbeta. Du har också rätt att söka vård och barnen har rätt att gå i skolan. Du kan få hjälp med boende och ekonomiskt stöd från Migrationsverket.

Migrationsverket - mer infomation på ukrainska

Migrationsverket - mer information på ryska

Migrationsrådgivning gällande Ukraina

Du kan ansöka om tillfälligt skydd enligt massflyktsdirektivet på nedan orter eller online via e-tjänst

IOM:s stödlinje för dem som flyr från Ukraina

Människohandel

Information på ukrainska

Kvinnofridslinjen

Information på ukrainska

Folkhälsomyndighetens faktablad på ukrainska till den som ska vaccinera sig.

Rätt till skola

Information om vad som gäller kring rätt till skola för barn, Ukraina

Adnan pratar i telefon.
Rådgivning om asyl

Vi ger neutral information om vilka regler som gäller och råd i enskilda ärenden.

Läs mer