Våra sajter

Här hittar du länkar till Röda Korsets övriga sajter. Visste du att Röda Korset har både en högskola och en folkhögskola? RedNet är vårt intranät. Kommunsidor riktar sig till dig som vill engagera dig i Röda Korset lokalt. Röda Korsets Ungdomsförbund finns för dig som är yngre än 30 år.

Intyg om fångenskap

Vi kan genom vårt stora internationella nätverk hjälpa till med att efterforska saknade anhöriga på de flesta platser i världen. Eftersom Röda Korset aldrig tar ställning i en konflikt har vi unika möjligheter att ta oss fram där andra inte lyckas.
Vi kan genom vårt stora internationella nätverk hjälpa till med att efterforska saknade anhöriga på de flesta platser i världen. Eftersom Röda Korset aldrig tar ställning i en konflikt har vi unika möjligheter att ta oss fram där andra inte lyckas.

Krigsfångar, politiska fångar eller andra fängslade som fått besök, och registrerats av, Internationella rödakorskommittén (ICRC) under sin fångenskap, kan få ett intyg som bekräftar detta.

Det är endast personen som själv suttit fängslad som kan begära att få ett intyg. Intyget innehåller följande uppgifter: namn, födelsedatum, nationalitet och ICRC:s ärendenummer samt information om när och var personen blev fängslad, hölls fången och blev frigiven. Intyg utfärdas av den ICRCdelegation som ansvarar för det geografiska området där personen suttit frihetsberövad. Viss variation i innehåll kan förekomma.

För att begära ut ett intyg krävs en personlig kontakt hos ICRC eller den nationella rödakors- eller rödahalvmåneföreningen i det land personen befinner sig. I de fall Svenska Röda Korset utfärdar intyg om fångenskap bifogas följebrev innehållande personuppgifter samt Svenska Röda Korsets och ICRC:s ärendenummer.

ICRC utfärdar endast intyg om de själva registrerat personen. Om personen varit fängslad i ett fängelse där ICRC inte fått göra besök kan något intyg inte utfärdas. Endast ett originalintyg gällande fångenskap utfärdas. I vissa fall kan den som fått ett intyg få en kopia av det ursprungliga intyget. Ett intyg utfärdat av ICRC via Svenska Röda Korset överlämnas till den sökande genom rekommenderad post med mottagningsbevis.

I de fall en person varit fängslad flera gånger kan detta dokumenteras antingen i ett och samma fångenskapsintyg eller genom flera fångenskapsintyg, ett för varje tillfälle, men som kan utfärdas vid samma tillfälle av ICRC.

Börja med att kontakta oss via telefon eller via kontaktformulär. Du behöver kunna berätta:

  • Om du fick besök av Internationella rödakorskommittén (ICRC)?
  • Om ja, har du registreringsnumret kvar?
  • Var satt du fängslad och under vilken tidsperiod?
  • Har du ID eller passhandling kvar från hemlandet?
  • Ditt fullständiga namn

Vid samtalet avgör vi om det finns tillräckligt med information för att gå vidare och boka ett besök hos oss.

 

Kontakta oss

Har du frågor om efterforskning av saknade anhöriga?

Onsdag kl. 09.00–12.00.

ICRC erbjuder gratis telefonsamtal till migranter och flyktingar så de kan ringa sina familjer.
Kontakta oss för råd och hjälp med efterforskning

Genom att förbereda dig innan du kontaktar oss går processen snabbare. Här kan du läsa om vilken information vi behöver från dig.

Läs mer
Splittrad familj återförenas i en varm återförening i Benghazi hamn.
Tips på hur du själv kan söka efter din familj

Innan du kontaktar oss behöver du samla så mycket information som du kan på egen hand. Här får du tips på hur du kan göra.

Läs mer
Ett barn får hjälp att skriva ett Rödakorsmeddelande
Så här letar vi efter saknade anhöriga

Röda Korset eller Röda halvmånen letar på många olika sätt.

Läs mer
Ensamkommande spelar volleyboll.
Efterforskning för ensamkommande barn

Vi letar efter familjer till ensamkommande barn endast på begäran av det ensamkommande barnet.

Läs mer
Barn i flyktingläger i Afghanistan
Söker du efter anhöriga i Afghanistan?

Det här behövs för att kunna efterforska i Afghanistan.

Läs mer
Barn på hälsoklinik i Somaliland
Söker du efter anhöriga i Somalia?

Det här behövs för att kunna söka efter somalier, oavsett i vilket land det sker.

Läs mer