Barn i flyktingläger i Afghanistan

För dig som söker efter anhöriga i Afghanistan

För dig som söker efter anhöriga i Afghanistan

Vi kan genom vårt stora internationella nätverk hjälpa till med att efterforska saknade anhöriga på de flesta platser i världen. Eftersom Röda Korset aldrig tar ställning i en konflikt har vi unika möjligheter att ta oss fram där andra inte lyckas.

Kontakta oss

Har du frågor om efterforskning av saknade anhöriga?

Onsdag kl. 09.00–12.00.

Vi kan hjälpa dig att söka efter din familj om:

  • Du har förlorat kontakten med den eller de du letar efter på grund av krig, konflikt, naturkatastrofer eller migration.
  • Den eller de du letar efter finns utanför Sverige.

Vi kan efterforska din familj oavsett om du är asylsökande, har tillfälligt eller permanent uppehållstillstånd eller om du fått avslag på din asylansökan i Sverige.

Det här behövs för att kunna efterforska i Afghanistan

  • Fullständigt namn, det vill säga eget namn, pappas namn och farfars namn. Ditt fullständiga namn ska anges för samtliga personer som efterforskas samt för personen i Sverige som söker efter anhöriga.
  • Fullständig adress. På landsbygden följer adressen strukturen provins(province), distrikt (district), by (village) och område i byn (sub-village).
  • I städer följer adressen strukturen provins (province), distrikt (district), stadsdel (area), gatunamn/gatunummer (street name/number) och husnummer (house number).
  • Om den som ska efterforskas är en kvinna, behövs fullständigt namn och fullständig adress till en vuxen (över 16 år) manlig nära släkting. Det beror på att det inte går att efterforska en kvinna i Afghanistan då kvinnans namn sällan är känt utanför hemmet. Dessutom anses det vara olämpligt i Afghanistan att ställa frågor om en kvinna. Däremot går det att efterforska en afghansk kvinna som befinner sig utanför Afghanistan.

När efterforskning sker på plats i Afghanistan avgör säkerhetsläget var och när efterforskning kan genomföras.