Våra sajter

Här hittar du länkar till Röda Korsets övriga sajter. Visste du att Röda Korset har både en högskola och en folkhögskola? RedNet är vårt intranät. Kommunsidor riktar sig till dig som vill engagera dig i Röda Korset lokalt. Röda Korsets Ungdomsförbund finns för dig som är yngre än 30 år.

Anhörigstöd

I Sverige finns drygt 1,3 miljoner anhöriga som vårdar någon i sin närhet, en make, maka, partner, förälder, släkting eller vän. Att stötta och vårda någon som behöver hjälp i vardagen på grund av sjukdom, ålder eller funktionsnedsättning kan ge stor glädje, men också begränsa livet. Det kan påverka välbefinnandet och vara förenat med stress och sorg när den närståendes behov tar överhanden.
I Sverige finns drygt 1,3 miljoner anhöriga som vårdar någon i sin närhet, en make, maka, partner, förälder, släkting eller vän. Att stötta och vårda någon som behöver hjälp i vardagen på grund av sjukdom, ålder eller funktionsnedsättning kan ge stor glädje, men också begränsa livet. Det kan påverka välbefinnandet och vara förenat med stress och sorg när den närståendes behov tar överhanden.

För att stärka anhöriga i sin roll, främja psykisk hälsa och ge möjlighet till gemenskap med andra människor i liknande situation, erbjuder vi anhörigstöd. Ofta ges stödet i nära samarbete med kommuner och andra aktörer.

Den vanligaste formen av stöd är anhörigcirklar där en sluten grupp med ledare träffas regelbundet. Det kan också handla om anhörigcaféer, utflykter, föreläsningar, temadagar eller andra aktiviteter.

Få hjälp med anhörigstöd

Infoservice

Har du frågor?

Mejla eller ring oss, vi har öppet vardagar kl. 10–12 och 13–16. Under juni, juli och augusti är våra öppettider kl. 10-12 och 13-15 på vardagar.