Våra sajter

Här hittar du länkar till Röda Korsets övriga sajter. Visste du att Röda Korset har både en högskola och en folkhögskola? RedNet är vårt intranät. Kommunsidor riktar sig till dig som vill engagera dig i Röda Korset lokalt. Röda Korsets Ungdomsförbund finns för dig som är yngre än 30 år.

Behandlingscenter för krigsskadade och torterade

På behandlingscentren för krigsskadade och torterade hjälper vi dig som lider av trauman från krig, tortyr och svåra flyktupplevelser.
På behandlingscentren för krigsskadade och torterade hjälper vi dig som lider av trauman från krig, tortyr och svåra flyktupplevelser.

Information med anledning av coronaviruset

Behandlingscenter: Vi har öppet som vanligt men om du känner dig sjuk ska du inte komma till mottagningen utan ringa för att boka om din tid. Här finns Information på andra språk om coronaviruset (COVID-19). Ta hand om dig själv och visa hänsyn mot andra.

Information with regards to the Coronavirus

Treatment Centre for Persons affected by war and torture: We are open as usual. But if you are ill or have mild symptoms such as a sore throat, cough or a runny nose, please stay at home. Instead you should call us to reschedule your appointment. Here you can find links to information in other languages about the Coronavirus (COVID-19). Take care of yourself and be considerate of others.

Om du har skadats och lider av trauman på grund av krig, tortyr och svåra flyktingupplevelser och

  • är asylsökande
  • inte har tillstånd att vistas i Sverige
  • har uppehållstillstånd i Sverige
  • är svensk medborgare med flyktingbakgrund

kan du få hjälp och behandling på något av våra behandlingscenter.

Kontakta behandlingscentret på närmaste ort

Välj behandlingscenter för kontaktuppgifter:

Kvinna hjälper papperslös man med vårdförmedling.
Vård för papperslösa och andra migranter

Om du behöver vård men saknar tillstånd att vistas i Sverige kan vi ge dig hjälp och stöd för att komma i kontakt med vården via vår vårdförmedling.

Läs mer

Med våra patienters ord

Ladda ner en broschyr på ditt språk: