Våra sajter

Här hittar du länkar till Röda Korsets övriga sajter. Visste du att Röda Korset har både en högskola och en folkhögskola? RedNet är vårt intranät. Röda Korsets Ungdomsförbund finns för dig som är yngre än 30 år.

Behandlingscenter för krigsskadade och torterade

På behandlingscentren för krigsskadade och torterade hjälper vi dig som lider av trauman från krig, tortyr och svåra flyktupplevelser.
På behandlingscentren för krigsskadade och torterade hjälper vi dig som lider av trauman från krig, tortyr och svåra flyktupplevelser.

Om du har skadats och lider av trauman på grund av krig, tortyr och svåra flyktingupplevelser och

  • är asylsökande
  • inte har tillstånd att vistas i Sverige
  • har uppehållstillstånd i Sverige
  • är svensk medborgare med flyktingbakgrund

kan du få hjälp och behandling på något av våra behandlingscenter.

Kontakta behandlingscentret på närmaste ort

Välj behandlingscenter för kontaktuppgifter:

Kvinna hjälper papperslös man med vårdförmedling.
Vård för papperslösa och andra migranter

Om du behöver vård men saknar tillstånd att vistas i Sverige kan vi ge dig hjälp och stöd för att komma i kontakt med vården via vår vårdförmedling.

Läs mer

Med våra patienters ord

Ladda ner en broschyr på ditt språk: