Våra sajter

Här hittar du länkar till Röda Korsets övriga sajter. Visste du att Röda Korset har både en högskola och en folkhögskola? RedNet är vårt intranät. Kommunsidor riktar sig till dig som vill engagera dig i Röda Korset lokalt. Röda Korsets Ungdomsförbund finns för dig som är yngre än 30 år.

Vilka och vad skyddas av krigets lagar?

Det här avsnittet är tänkt som fördjupning för den som är intresserad av att få en något djupare inblick i regelverken. En mer kortfattad bild av det skydd regelverken erbjuder finns i avsnittet om Viktiga regler och principer.
Det här avsnittet är tänkt som fördjupning för den som är intresserad av att få en något djupare inblick i regelverken. En mer kortfattad bild av det skydd regelverken erbjuder finns i avsnittet om Viktiga regler och principer.
Publicerad: 14 apr 2019
Lästid: ca

Här hittar du, i avsnittet Skyddade personer och objekt, en översikt av de personer och objekt som skyddas under krigets lagar. Du kan också hitta mer ingående information om hur skyddet ser ut för några av de skyddade grupperna. Om du vill veta mer om de regleringar som gäller vapen och vapenexport hittar du dessa istället i avsnittet vapen och vapenexport.