SJ tåg i rörelse.

I samarbete med SJ

I samarbete med SJ

Som nationell beredskapspartner ger SJ ger oss möjlighet att på ett hållbart sätt snabbt vara på plats vid nationella kriser.

För att snabbt kunna agera och vara på plats strävar vi efter att ha organiserad beredskap i landets samtliga kommuner och vi behöver för detta bygga nära samarbeten med olika aktörer i samhället och näringslivet. Som nationell beredskapspartner till Röda Korset förväntas man kunna hjälpa till i arbetet med förberedelse av resurser inför en eventuell kris men även under och efter en händelse. 

Som svensk tågoperatör knyter SJ ihop hela Sverige via järnväg, och är nationell beredskapspartner till Röda Korset. SJ hjälper oss vid nationella kriser genom att låta Röda Korsets personal och volontärer ta sig med tåg till insatsplatsen för att snabbt bistå med stöd för människor som drabbats. Genom detta samarbete möjliggör vi klimatsmarta kris- och katastrofinsatser med minimal inverkan på miljön. 

SJ logotyp

Läs mer om vårt samarbete

Två kvinnor åker tåg.

SJ skrev en artikel i ämnet krisberedskap

SJ Kupé bidrar till ökad krisberedskap
Kvinna bär matpaket på huvudet, Röda Korset i bakgrunden.

Tillsammans räddar vi liv

Bli samarbetspartner med oss