Våra sajter

Här hittar du länkar till Röda Korsets övriga sajter. Visste du att Röda Korset har både en högskola och en folkhögskola? RedNet är vårt intranät. Röda Korsets Ungdomsförbund finns för dig som är yngre än 30 år.

Hjälp oss bygga motståndskraftiga samhällen

Med ert stöd kan människor stå bättre förberedda när katastrofen slår till.
Med ert stöd kan människor stå bättre förberedda när katastrofen slår till.

Antalet personer i behov av humanitärt stöd har mer än tredubblats de senaste tio åren. Kostnaderna för att ge dem detta stöd har femfaldigats på samma tid och är starkt kopplade till klimatförändringarna. Den humanitära sektorns sätt att svara på de ökade behoven behöver på sikt förändras i grunden.

Vill du och ditt företag vara en del av den utvecklingen?

Då är ni välkomna att tillsammans med oss på Svenska Röda Korset arbeta för ökad resiliens – att förbättra samhällens motståndskraft och förmåga att återhämta sig – genom globala utvecklingsinsatser. Genom att systematiskt arbeta för att stärka lokalsamhällens motståndskraft kan vi tillsammans med ditt företag hjälpa människor och samhällen att stå bättre rustade om en katastrof skulle inträffa.

Antalet klimatrelaterade naturkatastrofer ökar

Antalet klimatrelaterade naturkatastrofer blir allt fler. Arbetet för ökad resiliens är en nyckelfaktor kopplad till många av de globala hållbarhetsmålen inom ramen för Agenda 2030, för klimat och miljö men även för hälsa och jämställdhet.

Exempel på vad vi gör

  • I Sudan arbetar vi sedan en tid tillbaka på flera olika sätt med att stärka beredskapen och minska riskerna för redan utsatta familjer i katastrofdrabbade områden, bland annat genom att introducera grödor som är bättre anpassade för höga vattenflöden.
  • I Bangladesh pågår liknande projekt för att stärka samhällets motståndskraft, framförallt genom att förbättra kvinnors hälsa och ställning.
  • Under 2019 påbörjar vi flera nya resiliensprojekt världen över, där vi stöttar byar och människor i speciellt utsatta områden för att bättre stå emot återkommande katastrofer. På flera håll satsar vi också på stöd till lokala hälsofrivilliga och att stärka den lokala beredskapen.

När en plötslig händelse inte längre orsakar en katastrof har vårt resiliensarbete lyckats. Att nå fram med hjälp i ett akut läge kommer alltid vara en viktig del av vårt arbete, men när färre människor behöver vår hjälp – då har vi lyckats på riktigt!

Vill ni samarbeta för ökad resiliens?

 

Kontakta oss