Rödakorsare lastar av hjälppaket.

Bli partner inom katastrofhjälp

Bli partner inom katastrofhjälp

Vi är på plats före, under och efter en katastrof för att hjälpa de mest utsatta. Med ert stöd kan vi nå fler.

Livsavgörande hjälp snabbt

Vid akuta kriser är Röda Korsets högsta prioritet alltid att rädda liv och lindra nöd. Vi ser till att de allra mest utsatta människorna i världen får livsavgörande hjälp snabbt.

Når de mest sårbara 

Genom oss kan ditt företag vara med och rädda liv. Vi har lång erfarenhet av att arbeta humanitärt i utsatta regioner och finns på plats i 191 länder. Med lokal förankring följer förtroende från invånarna. När en akut kris inträffar kan vi få tillträde även om andra aktörer inte har möjlighet att agera. I krisdrabbade områden arbetar vi aktivt utifrån ett genus- och mångfaldsperspektiv för att nå de mest sårbara och se till att ingen diskrimineras.

Företagspartners gör det möjligt

Stöd från våra företagspartners gör det möjligt för oss att rädda liv och säkra tillgång till sjukvård, rent vatten, sanitet och hygien, skydd och tak över huvudet, samt att akuta förnödenheter når de mest utsatta människorna. I akuta kriser bistår vi även med första hjälpen, psykosocialt stöd samt med att återförena splittrade familjer.

Vill ni samarbeta med oss för att rädda liv?

Läs mer om våra samarbeten inom katastrofhjälp