Våra sajter

Här hittar du länkar till Röda Korsets övriga sajter. Visste du att Röda Korset har både en högskola och en folkhögskola? RedNet är vårt intranät. Kommunsidor och frivillig riktar sig till dig som vill engagera dig i Röda Korset lokalt. Röda Korsets Ungdomsförbund finns för dig som är yngre än 30 år.

Röda Korset samarbetar med Bring.

Bli en del av världens största humanitära nätverk

Tillsammans kan vi stärka människor och samhällen och bidra till de globala hållbarhetsmålen i Agenda 2030.
Tillsammans kan vi stärka människor och samhällen och bidra till de globala hållbarhetsmålen i Agenda 2030.

Katastrofer, krig och utanförskap hindrar människor och samhällen från att utvecklas, men även företag och dess verksamhet drabbas. Tillsammans kan vi arbeta förebyggande och driva förändring.

Ett samarbete med Röda Korset är alltid skräddarsytt utifrån er verksamhet, era förutsättningar och mål, med affärsnytta och social nytta i fokus. Ni kan stödja och kommunicera internationella, nationella eller lokala verksamheter, beroende på ert intresse.

Alla våra samarbetspartners genomgår en etisk screening där ni får svara på frågor om ert företag. Screeningen utgår från Svenska Röda Korsets riktlinjer för företagssamarbeten som anger hur vi samarbetar med företag.

Partnerskap

Ett partnerskap bygger på ett långsiktigt åtagande och engagemang där ni investerar i det fokusområde hos Röda Korset som är mest relevant för ert hållbarhetsarbete och er egna verksamhet. Tillsammans genomför vi gemensamma aktiviteter, projekt och kampanjer som engagerar både medarbetare och kunder, samtidigt som ni bidrar till flera av de globala hållbarhetsmålen i Agenda 2030.


Som partner till Röda Korset får ni löpande stöd med anpassad kommunikation av vårt samarbete samt årlig rapportering så att ni kan berätta om ert engagemang och få en djupare inblick i hur ni bidrar till hållbar utveckling.


Ni bjuds in till våra nätverksträffar och seminarium och det finns även möjlighet att göra studiebesök till projekt på plats. Ni får också tillgång till inspirerande talare och experter inom olika områden på Röda Korset.

Kampanjsamarbete

Ett kampanjsamarbete innebär ett tidsbegränsat samarbete där ni genomför en kampanj till förmån för Röda Korset, med tydligt syfte och mål. Kampanjen kan vara nationell eller på flera internationella marknader, och innefatta olika typer av aktiviteter. Ni får stöd med kommunikationsunderlag samt resultatuppföljning så att ni kan berätta om vilken skillnad er insats gör.

Samarbeta med världens främsta katastroforganisation