Våra sajter

Här hittar du länkar till Röda Korsets övriga sajter. Visste du att Röda Korset har både en högskola och en folkhögskola? RedNet är vårt intranät. Röda Korsets Ungdomsförbund finns för dig som är yngre än 30 år.

Bli vår samarbetspartner

Vi är världens största humanitära nätverk. Tillsammans med företag kan vi förhindra och lindra mänskligt lidande i Sverige och världen.
Vi är världens största humanitära nätverk. Tillsammans med företag kan vi förhindra och lindra mänskligt lidande i Sverige och världen.

Katastrof, krig och utanförskap hindrar människor och samhällen från att utvecklas, men även företag och deras verksamheter drabbas. Ett samarbete med oss skräddarsys utifrån er verksamhet, alltid med affärsnytta och social nytta i fokus. Tillsammans kan vi stärka människor och samhällen och bidra till de globala hållbarhetsmålen i Agenda 2030.

Partnerskap

Ett partnerskap med Röda Korset bygger på ett långsiktigt åtagande och engagemang där ni investerar i det fokusområde hos oss som är mest relevant för ert hållbarhetsarbete och er egen verksamhet. Vi är öppna för olika typer av samarbeten, med en förväntan om att ni som företagspartner genererar minst 500 000 kr/år till Röda Korset. 

Tillsammans genomför vi gemensamma aktiviteter, projekt och kampanjer som engagerar både medarbetare och kunder, stärker ert varumärke och driver försäljning och lojalitet. Samtidigt bidrar ni som partner till Röda Korset till flera av de globala hållbarhetsmålen i Agenda 2030. 

Som partner till Röda Korset får ni möjlighet att associeras med ett starkt globalt varumärke samt:

  • Löpande stöd med anpassad kommunikation av vårt samarbete och årlig rapportering för att ni ska kunna berätta om ert engagemang och få en djupare inblick i hur ni bidrar till hållbar utveckling.
  • Inbjudan till våra nätverksträffar och seminarium.
  • Tillgång till inspirerande talare och experter inom olika områden på Röda Korset.
  • Möjlighet att engagera era medarbetare genom till exempel klädinsamlingar och kampanjer.
  • En logotyp som visar att ni är partner till Röda Korset, för användning i egna kanaler.
  • Synlighet med logotyp och presentation av samarbetet på vår hemsida.

Som företagspartner får ni genomgå en etisk screening där ni får svara på frågor om ert företag. Screeningen utgår från våra riktlinjer för företagssamarbeten som anger hur vi samarbetar med företag.

Män lastar av hjälppaket från helikopter.
Bli partner inom katastrofhjälp

Som företag kan ni hjälpa oss att rädda liv och se till att de mest utsatta får livsavgörande hjälp snabbt vid akut kris.

Katastrofhjälp
Läxhjälp kvinna och elev.
Bli partner inom socialt hållbara städer

Genom samarbete, långsiktighet och lokal förankring kan fler leva i trygghet istället för i utsatthet.

Social inkludering
Skogsbrand 2018, Ljusdal. Under den långa torkan sommaren 2018 uppstod många skogsbränder i Sveriges skogar. Engagemanget för att hjälpa till runt om i Sverige var stort.
Bli partner inom nationell beredskap

Vi har en lång historia av att agera i kris och som humanitär stödfunktion till myndigheterna i händelse av väpnad konflikt.

Nationell beredskap
By bygger upp sin motståndskraft och resiliens. - We sometimes eat one or two times a day,” Angong explains. “The seeds and tools will help us grow our own food, it will help us feed our families.
Bli partner inom global resiliens

Resiliensarbete skapar motståndskraft på lokal nivå. Samarbeta med oss och förändra den humanitära sektorn i grunden.

Global resiliens
Birgitta Englander, butikschef för Second Hand i Malmö, står vid pekande skyltar.
Bli partner inom hållbar konsumtion

Att bidra till en mer hållbar konsumtion har länge präglat Röda Korsets arbete – och idag finns det många möjligheter för ...

Hållbar konsumtion

Hittar du inte det du söker?

Klicka på länken nedan för att fylla i vårt kontaktformulär med din fråga, så hjälper vi dig.

Kontakta oss