Kvinna bär mat på huvudet.

Bli vår samarbetspartner

Bli vår samarbetspartner

Tillsammans med företag kan vi förhindra och lindra mänskligt lidande i Sverige och världen. Vi skräddarsyr ett samarbete med er som företag. Bli en del av världens största humanitära nätverk!

Katastrof, krig och utanförskap hindrar människor och samhällen från att utvecklas, men även företag och deras verksamheter drabbas. Ett samarbete med oss skräddarsys utifrån er verksamhet, alltid med affärsnytta och social nytta i fokus. Tillsammans kan vi stärka människor och samhällen och bidra till de globala hållbarhetsmålen i Agenda 2030.

Partnerskap

Ett partnerskap med Röda Korset bygger på ett långsiktigt åtagande och engagemang där ni investerar i det fokusområde hos oss som är mest relevant för ert hållbarhetsarbete och er egen verksamhet. Vi är öppna för olika typer av samarbeten, med en förväntan om att ni som företagspartner genererar minst 500 000 kr/år till Röda Korset. 

Tillsammans genomför vi gemensamma aktiviteter, projekt och kampanjer som engagerar både medarbetare och kunder, stärker ert varumärke och driver försäljning och lojalitet. Samtidigt bidrar ni som partner till Röda Korset till flera av de globala hållbarhetsmålen i Agenda 2030.

Som företagspartner får ni genomgå en etisk screening där ni får svara på frågor om ert företag. Screeningen utgår från våra riktlinjer för företagssamarbeten som anger hur vi samarbetar med företag.

Våra partnerskapsområden

Vill ni samarbeta med oss?

Rödakorsares famn som bland annat håller en vattenflaska och tryckförband.

Tillsammans räddar vi liv

Vi presenterar stolt våra partners

Fler sätt att stödja