Kvinna på åker.

Bli partner inom global resiliens

Bli partner inom global resiliens

Hjälp oss bygga motståndskraftiga samhällen. Med ert stöd kan människor stå bättre förberedda när katastrofen slår till.

Antalet personer i behov av humanitärt stöd har mer än tredubblats de senaste tio åren. Kostnaderna för att ge dem detta stöd har femfaldigats på samma tid och är starkt kopplade till klimatförändringarna. Den humanitära sektorns sätt att svara på de ökade behoven behöver på sikt förändras i grunden.

Vill du och ditt företag vara en del av den utvecklingen?

Då är ni välkomna att tillsammans med oss på Svenska Röda Korset arbeta för ökad resiliens – att förbättra samhällens motståndskraft och förmåga att återhämta sig – genom globala utvecklingsinsatser. Genom att systematiskt arbeta för att stärka lokalsamhällens motståndskraft kan vi tillsammans med ditt företag hjälpa människor och samhällen att stå bättre rustade om en katastrof skulle inträffa.

Antalet klimatrelaterade naturkatastrofer ökar

Antalet klimatrelaterade naturkatastrofer blir allt fler. Arbetet för ökad resiliens är en nyckelfaktor kopplad till många av de globala hållbarhetsmålen inom ramen för Agenda 2030, för klimat och miljö men även för hälsa och jämställdhet. 

När en plötslig händelse inte längre orsakar en katastrof har vårt resiliensarbete lyckats. Att nå fram med hjälp i ett akut läge kommer alltid vara en viktig del av vårt arbete, men när färre människor behöver vår hjälp – då har vi lyckats på riktigt!

Vill ni samarbeta för ökad resiliens?

Läs mer om våra samarbeten inom global resiliens