Våra sajter

Här hittar du länkar till Röda Korsets övriga sajter. Visste du att Röda Korset har både en högskola och en folkhögskola? RedNet är vårt intranät. Kommunsidor riktar sig till dig som vill engagera dig i Röda Korset lokalt. Röda Korsets Ungdomsförbund finns för dig som är yngre än 30 år.

Frågor och svar om hjärtstopp – HLR

Här får du svar på vanliga frågor om hjärt- och lungräddning, HLR. Känner du dig osäker på hur du ska göra, ring 112 för råd och stöd av larmoperatören. Det är alltid bättre att göra någonting än ingenting.
Här får du svar på vanliga frågor om hjärt- och lungräddning, HLR. Känner du dig osäker på hur du ska göra, ring 112 för råd och stöd av larmoperatören. Det är alltid bättre att göra någonting än ingenting.

Vad är bröstkompressioner?

Bröstkompressioner är när du placerar händerna mitt på personens bröst samt i snabb takt trycker ned och släpper upp bröstbenet för att hjälpa till att pumpa runt blodet i kroppen.

Gör jag bröstkompressioner på samma sätt på barn och vuxna?

Principen är densamma men själva kompressionerna får anpassas lite:

  • På barn ett till tolv år använder du en eller två händer och trycker ned bröstbenet fyra till fem centimeter.
  • På barn under ett år räcker det att du använder två fingrar för att trycka ned ungefär en tredjedel av bröstkorgens djup.

Hur länge ska jag göra bröstkompressioner?

Fortsätt till hjälpen kommer eller personen visar livstecken. Om ni är två hjälpare byter ni av varandra varannan minut, med så korta avbrott i kompressionerna som möjligt.

Startar hjärtat igen av bröstkompressionerna?

Chansen är tyvärr ytterst liten att hjärtat ska starta av endast bröstkompressioner. Vanligtvis behövs även en elektrisk stöt från en hjärtstartare (AED). Bröstkompressioner kan upprätthålla en liten men acceptabel blodcirkulation så att livsviktiga organ, framförallt hjärnan, hålls vid liv.

Du kanske inte ser någon förbättring i personens tillstånd, men ge inte upp! Bröstkompressioner köper tid och förbättrar personens överlevnadschanser avsevärt.

Hur gör jag mun-till-mun (inblåsningar)?

Om du kan och vill så kan du efter 30 bröstkompressioner göra två inblåsningar genom personens mun eller näsa:

  • Slut dina läppar runt personens mun och täpp till näsan, blås sedan in två andetag. Om du inte kan göra inblåsningar genom munnen; håll igen munnen och blås genom näsan.
  • På spädbarn, barn under ett år, är ansiktet så litet att det är enklast att sluta läpparna runt både näsa och mun samtidigt.

Måste jag göra mun-till-mun (inblåsningar)?

Om du kan och vill så bör du kombinera bröstkompressioner med inblåsningar. Men om du inte kan eller vill så är det är bättre att du gör endast bröstkompressioner än inget alls, eftersom blodet redan innehåller en del syre. Bröstkompressionerna pumpar ut blodet i kroppen så att framför allt hjärnan får syre.

Genom att blåsa in luft genom munnen eller näsan så tillför du ytterligare syre. Att omväxlande kombinera 30 bröstkompressioner med 2 inblåsningar kallas HLR (hjärt-lungräddning).

Kan jag göra fel när jag gör hjärt-lungräddning (HLR)? Kan jag förvärra situationen?

Om en person har drabbats av hjärtstopp så kommer hen att dö om ingen gör hjärt-lungräddning (HLR). Att du startar HLR ökar alltid personens chans att överleva. Känner du dig osäker på hur du ska göra så ring 112 så får du råd och stöd av larmoperatören.

Det är alltid bättre att göra någonting än ingenting.

Vad händer om jag råkar göra bröstkompressioner fast personen andas?

Det är inte optimalt men oroa dig inte – det finns inget som talar för att du orsakar någon allvarlig skada.

Kan jag trycka för hårt när man gör hjärt-lungräddning (HLR)?

På en vuxen person ska du trycka ner bröstkorgen fem till sex centimeter. På ett barn fyra till fem centimeter. Det är inte helt ovanligt att revben går sönder vid bröstkompressioner men det ska inte hindra dig att fortsätta. Revben läker.

Du ska inte trycka ”igenom” personen, men du ska heller inte vara för försiktig. Det är större sannolikhet att en hjälpare trycker för grunt och försiktigt än för hårt.

Jag har hört att man ska trycka mellan bröstvårtorna, stämmer det?

Hjärtat är placerat rakt under bröstbenet, något förskjutet till vänster sida. För att göra bröstkompressioner så placera händerna mitt på bröstbenet om det är en vuxen person och på bröstbenets nedre del om det är ett barn. Du behöver inte tänka på bröstvårtorna.

Vad är en hjärtstartare (defibrillator/AED)?

En hjärtstartare (eller som det också kallas, Automatisk Extern Defibrillator) är en apparat som, genom en strömstöt, kan få hjärtat att slå i normal takt igen. När du startar hjärtstartaren ger den dig tydliga röstinstruktioner om hur du ska göra.

Får vem som helst använda en hjärtstartare?

Ja, vem som helst får använda en hjärtstartare. På många offentliga platser, till exempel flygplatser och shoppingcenter, finns det idag hjärtstartare. Följ de muntliga instruktioner som hjärtstartaren ger. Den vägleder dig. Den kommer inte att avge en elektrisk stöt om det inte behövs eller av misstag. Hjärtstartare är säkra och användarvänliga, men trots maximala insatser måste du vara beredd på att det inte alltid går att rädda livet på en människa med hjärtstopp.

Är det bra att ha en hjärtstartare hemma? På jobbet?

På många offentliga platser, till exempel flygplatser och shoppingcenter, finns det idag hjärtstartare. Och det är bra att hjärtstartare finns på många platser i samhället, särskilt där många rör sig och risken för hjärtstopp är stor.

Oftast är det inte nödvändigt med en hjärtstartare i hemmet. För de allra flesta friska personer är risken att drabbas av hjärtstopp liten. Tillhör du eller någon i din närhet en grupp med förhöjd risk, exempelvis med hjärt- och kärlsjukdomar, övervikt, ålder, eller om det tar lång tid för ambulansen att komma fram till platsen så kan det vara en trygghet att ha en hjärtstartare i hemmet. Kanske kan ni gå ihop i närområdet eller samhället och placera en hjärtstartare på en strategisk, lättåtkomlig plats? Om ni skaffar en hjärtstartare så kom ihåg att registrera den i hjärtstartarregistret. Registret har ett samarbete med SOS Alarm som gör att larmoperatören kan se registrerade hjärtstartare på kartan och berätta var närmaste hjärtstartare finns.

Kom ihåg; en hjärtstartare kan aldrig göra jobbet på egen hand. Lär dig hur du ska göra HLR och använda en hjärtstartare.

Hur länge ska jag göra HLR? Hur länge orkar jag?

Ju snabbare du sätter igång med hjärt-lungräddning (HLR) desto större är chansen att personen ska överleva. Det finns exempel där personer klarat sig efter att andra gjort HLR i timmar. Gör därför HLR så länge du orkar.

Hur länge just du orkar är svårt att säga. Därför är det bra att du går en kurs och får öva praktiskt så att du själv får en känsla för hur länge du skulle orka.

Vad gör jag om personen kräks samtidigt som jag gör HLR?

Eventuellt kan du behöva vända över personen på sidan under en kort stund för att göra rent munhålan så gott det går. Fortsätt sedan med hjärt-lungräddning (HLR). Du kan täcka personens mun med en t-shirt, halsduk eller liknande om du vill undvika hudkontakt.
Tänk också på att det är mycket bättre att du enbart gör bröstkompressioner än att du inte gör något alls. Ibland kan ansiktet vara så pass skadat att det inte går att göra inblåsningar via munnen. Försök då att göra inblåsningar via näsan, eller gör enbart bröstkompressioner. Det viktiga är att du gör vad du kan för att ge personen en chans att överleva.

Ska jag kontrollera om personen har något i munnen som hindrar andningen?

Nej, det behöver du inte göra. Om personen inte andas normalt så ska du omgående ringa 112 och starta hjärt-lungräddning (HLR).

Om vi är flera personer som hjälps åt, ska någon larma 112?

Om ni är flera personer som hjälps åt kan en av er larma 112 så fort som möjligt, samtidigt som de övriga tar hand om den sjuka eller skadade personen. Den som larmar bör vara beredd på att svara på larmoperatörens frågor. Använd gärna högtalarfunktionen på telefonen, så ger larmoperatören er råd och stöd.
Om det finns en hjärtstartare i närheten kan den personen som larmar också hämta hjärtstartaren.

Hur stor är chansen att en person överlever ett hjärtstopp?

Andelen personer som överlever ett hjärtstopp ökar, men det finns tyvärr inga garantier för att personen överlever även om personen snabbt får hjälp.
Ungefär var tionde person som drabbas av hjärtstopp överlever. Med hjärt-lungräddning (HLR) ger vi personen möjligheten att överleva. Så gör vad du kan för att ge personen chansen att klara sig.

Vad ska jag göra om någon som råkat ut för ett drunkningstillbud är medvetslös och inte andas?

Om vattnet är djupt, försök i första hand få hjälp av särskilt utbildad personal, så som badvakt/livräddare, att få upp personen ur vattnet. Så snart du själv bottnar och om du kan så gör fem inblåsningar för att fylla på syre och köpa mer tid.
När personen kommit upp på land så fortsätt med HLR (hjärt-lungräddning) genom att göra 30 bröstkompressioner och sedan blåsa in luft 2 gånger.
Inblåsningar gör du genom att sluta dina läppar runt personens mun och täppa till näsan, blås sedan in två andetag (om du inte kan göra inblåsningar genom munnen: håll igen munnen och blås genom näsan). På ett spädbarn (under ett år) är ansiktet så litet att det är enklast att sluta läpparna runt både näsa och mun samtidigt.
Fortsätt att växla mellan 30 kompressioner och två inblåsningar tills hjälpen kommer.

Vad ska jag göra om jag hittar någon som är medvetslös och inte andas?

Om du är ensam, ring 112 innan du påbörjar hjärt-lungräddning (HLR).

Varför är det bra att gå en fysisk kurs också, räcker inte webbkursen Våga rädda liv?

Genom en fysisk kurs får du möjlighet att öva och träna praktiskt på det som du lärt dig genom webbkursen. Det är alltid bra att öva. Genom att öva förstärker vi inlärningen och du kommer känna dig tryggare och säkrare till att agera om du skulle hamna i en verklig situation.