Våra sajter

Här hittar du länkar till Röda Korsets övriga sajter. Visste du att Röda Korset har både en högskola och en folkhögskola? RedNet är vårt intranät. Kommunsidor riktar sig till dig som vill engagera dig i Röda Korset lokalt. Röda Korsets Ungdomsförbund finns för dig som är yngre än 30 år.

Tips och råd om första hjälpen

Kunskap om första hjälpen räddar liv. De första minuterna vid ett olycksfall eller akut sjukdom är ofta avgörande för hur det ska sluta.
Kunskap om första hjälpen räddar liv. De första minuterna vid ett olycksfall eller akut sjukdom är ofta avgörande för hur det ska sluta.

Första hjälpen är en del av vår krisberedskap och handlar om de viktiga insatser som kan göras i väntan på ambulans eller annan professionell sjukvård. I vissa situationer kan även behovet av krisstöd vara akut.

Kunskap ger handlingskraft

Med kunskap om första hjälpen vågar du vara handlingskraftig och agera när olyckan är framme. Det kan exempelvis handla om att

  • kontrollera livstecken
  • utföra hjärt-lungräddning
  • stoppa en blödning
  • förebygga livshotande cirkulationssvikt
  • larma